Cao ốc văn phòng cho thuê tòa nhà TLE Building, 36-36A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình - 5office.vn

Cao ốc văn phòng cho thuê tòa nhà TLE Building, 36-36A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình – 5office.vn