Tòa nhà FPT Building với kết cấu 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng và 9 tầng

Tòa nhà FPT Building với kết cấu 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng và 9 tầng