Mặt trước tòa nhà FPT Building, nhìn từ đường Nguyễn Đình Chiểu

Mặt trước tòa nhà FPT Building, nhìn từ đường Nguyễn Đình Chiểu