Cao ốc văn phòng cho thuê Vạn Mỹ Building với kết cấu 1 hầm, 1 trệt, 8 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Vạn Mỹ Building với kết cấu 1 hầm, 1 trệt, 8 tầng