Hầm để xe tại tòa cao ốc văn phòng cho thuê Vạn Mỹ Building Nguyễn Đình Chiểu

Hầm để xe tại tòa cao ốc văn phòng cho thuê Vạn Mỹ Building Nguyễn Đình Chiểu