2 WC riêng biệt tại mỗi tầng tòa cao ốc văn phòng cho thuê Việt Thành Tower Nguyễn Trãi

2 WC riêng biệt tại mỗi tầng tòa cao ốc văn phòng cho thuê Việt Thành Tower Nguyễn Trãi