Cao ốc văn phòng cho thuê Vietcombank Tower là cao ốc cao thứ nhì tại HCM (tính đến 2015)

Cao ốc văn phòng cho thuê Vietcombank Tower là cao ốc cao thứ nhì tại HCM (tính đến 2015)