Trần cao ốc văn phòng cho thuê tại Vietcombank Tower cao khoảng 2.75m

Trần cao ốc văn phòng cho thuê tại Vietcombank Tower cao khoảng 2.75m