Cao ốc văn phòng cho thuê Vietcombank Tower, Quận 1 với kết cấu 4 hầm, 35 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Vietcombank Tower, Quận 1 với kết cấu 4 hầm, 35 tầng