Một phần sảnh ngoài của cao ốc văn phòng Vietcombank Tower, Quận 1

Một phần sảnh ngoài của cao ốc văn phòng Vietcombank Tower, Quận 1