Vinamilk Tower với kết cấu 2 hầm, 1 trệt, 1 lửng, 11 tầng. Trong đó 7 tầng được sử dụng làm văn phòng cho thuê

Vinamilk Tower với kết cấu 2 hầm, 1 trệt, 1 lửng, 11 tầng. Trong đó 7 tầng được sử dụng làm văn phòng cho thuê