Vinamilk Tower do Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam làm chủ đầu tư

Vinamilk Tower do Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam làm chủ đầu tư