Cao ốc Vinamilk Tower với diện tích thuê đa dạng từ 100-860m2

Cao ốc Vinamilk Tower với diện tích thuê đa dạng từ 100-860m2