Hầm để xe tại cao ốc văn phòng VRG Building đủ đáp ứng nhu cầu xe máy lẫn ô tô toàn khối văn phòng

Hầm để xe tại cao ốc văn phòng VRG Building đủ đáp ứng nhu cầu xe máy lẫn ô tô toàn khối văn phòng