Văn phòng cho thuê Phường 10 - Quận Tân Bình

Phường 10 có diện tích 0,85 km², mật độ dân số đạt 45.086 người/km² - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)