Văn phòng cho thuê Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức

Phường Trường Thọ thành lập năm 1997, thuộc Quận Thủ Đức. Diện tích khoảng 4,99 km²
- Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)