Văn phòng cho thuê đường Lý Chính Thắng

Văn phòng cho thuê đường Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 6