Văn phòng cho thuê Phường 3 - Quận 6

Phường 3 là một phường thuộc Quận 6, TP.HCM, Việt Nam. Phường 3 có diện tích 0,23 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)