Văn phòng cho thuê Phường 05 – Quận 11

Phường 5 có diện tích 0,67 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)