Văn phòng cho thuê Phường Bình Khánh - Quận 2

Phường Bình Khánh có diện tích 2,26 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)