Văn phòng cho thuê Phường Phước Long A - Quận 9

Phường Phước Long A có diện tích 4,09 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 7

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)