Văn phòng cho thuê Phường Võ Thị Sáu - Quận 3

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 có diện tích tự nhiên 2,2 km2 và quy mô dân số 36.735 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 206

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)