Văn phòng cho thuê Phường 01 - Quận 8

Phường 1 có diện tích 0,49 km² - Dân số năm 2015 là 23.527 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)