Văn phòng cho thuê Phường 05 – Quận 8

Phường 5 có diện tích 1.62 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)