Văn phòng cho thuê Phường 10 - Quận 10

Phường 10 có diện tích 0,19 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)