Văn phòng cho thuê Phường 13 – Quận 10

Phường 13, Quận 10 có diện tích 0,47 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 5

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)