Văn phòng cho thuê Phường 08 - Quận Phú Nhuận

Phường 8 có diện tích 0.3 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 31

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)