Văn phòng cho thuê Phường 12 - Quận Phú Nhuận

Phường 12 Quận Phú Nhuận có diện tích 0,16 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 13

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)