Văn phòng cho thuê Phường Hòa Thạnh - Quận Tân Phú

Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú có diện tích 93,08 ha. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 5

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)