Văn phòng cho thuê Phường 15 - Quận Tân Bình

Phường 15 Quận Tân Bình có diện tích 10,13 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 10

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)