Văn phòng cho thuê Phường 04 - Quận Tân Bình

Phường 4 có diện tích 2,42 km² - Dân số năm 2015 là 28.824 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 68

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)