Văn phòng cho thuê Phường 14 - Quận Tân Bình

Phường 14 Quận Tân Bình có diện tích 0,92 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 10

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)