Văn phòng cho thuê Phường 18 - Quận 4

Phường 18, Quận 4 có diện tích 0,71 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)