Văn phòng cho thuê Phường 09 – Quận 4

Phường 9 có diện tích 0,12 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 7

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)