Văn phòng cho thuê Phường 02 – Quận 4

Phường 2 có diện tích 0,19 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 9

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)