Văn phòng cho thuê Phường Bến Nghé - Quận 1

Phường Bến Nghé với diện tích 2,49 km² - Dân số năm 2015 là 17.812 người - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 110

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)