Văn phòng cho thuê Phường Đa Kao - Quận 1

Phường Đa Kao có diện tích 1 km², dân số năm 2015 là 24.617 người     - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 143

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)