Văn phòng cho thuê Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 có diện tích 0,5 km², dân số năm 2015 là 19.753 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 59

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)