Văn phòng cho thuê Phường Bình Thuận - Quận 7

Phường Bình Thuận - Quận 7 có diện tích 1,65 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 6

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)