Văn phòng cho thuê Phường Tân Phong – Quận 7

Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM có diện tích 4,3 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 13

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)