Văn phòng cho thuê Phường Tân Quy – Quận 7

Phường Tân Quy có diện tích 0,86 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 7

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)