Văn phòng cho thuê Phường 03 - Quận 5

Phường 3 có diện tích 0,18 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 7

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)