Văn phòng cho thuê Phường 05 - Quận 5

Phường 5 có diện tích 0,22 km² - Dân số năm 2015 là 19.523 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)