Văn phòng cho thuê Phường 09 - Quận 5

Phường 9 có diện tích 0,39 km² - Dân số năm 2015 là 17.358 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 11

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)