Văn phòng cho thuê Phường 08 - Quận 5

Phường 8 là phường trung tâm, là nơi đặt trụ sở của Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Quận 5. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 8

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)