Văn phòng cho thuê Phường 04 - Quận 5

Phường 4 có diện tích 0,38 km² - Dân số năm 2015 là 13.553 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 10

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)