Văn phòng cho thuê Phường An Khánh - Tp. Thủ Đức

Cuối năm 2020, Phường Bình An và Bình Khánh Quận 2 được sáp nhập thành Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 35

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)