Văn phòng cho thuê Phường Phú Hữu – TP. Thủ Đức

Phường Phú Hữu là một phường thuộc Thành phố Thủ Đức, TP.HCM; với diện tích 12,41 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)