Văn phòng cho thuê Phường Hiệp Bình Chánh – TP. Thủ Đức

Phường Hiệp Bình Chánh có diện tích 6,26 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 9

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)