Văn phòng cho thuê Phường Tăng Nhơn Phú A - TP. Thủ Đức

Phường Tăng Nhơn Phú A là một phường thuộc TP. Thủ Đức, TP.HCM. Phường Tăng Nhơn Phú A có diện tích 4,52 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)